Svenska Spels Vegas

Vegas och alkohol är en farlig fälla

Vegas är ett värdeautomatspel som Svenska Spel tillhandahåller på uppdrag av Svenska Staten. Automaterna omnämns fortfarande som Jack Vegas, trots att de ändrade namn till Vegas redan 2007. Spannet för insatser sträcker sig från en till sex kronor. Den högsta vinsten man kan träffa ger 100 gånger insatsen och som mest 500 kronor.

Svenska Spel har tillstånd för 7 500 Vegas-automater. För tillfället står endast 6 000 automater utplacerade på 2 000 utvalda och kontrollerade miljöer i landet, antingen på restauranger eller bingohallar. Verksamheter med tillstånd för spelautomater får dock inte vara beroende av automaterna, utan deras främsta intäkter måste komma från andra produkter – som exempelvis mat och dryck. Vegas får således inte vara en avgörande faktor för verksamheters fortlevnad, utan ska endast fungera som komplement. För att reglera detta finns en begränsningstrappa som underlag.

På Vegas kan du spela nummer-, hjul- och pokerspel. För två år sedan omsatte spelautomaterna 1,3 miljarder kronor och blir med det den enskilt största inkomstkällan för statliga Svenska Spel. Automaterna kommer i två olika modeller – WinWave samt WinWave-Vu. På den svenska marknaden finns det inte några andra spelautomater som är lagliga.

Utöver Svenska Spels lagliga spelautomater räknar Lotteriinspektionen att det finns 2 000 och 3 000 illegala spelautomater – Lotteriinspektionen uppskattar att dessa omsätter miljardbelopp. Vegas är ett bättre alternativ än illegala spelmaskiner på alla sätt och vis. Det hör inte till ovanligheterna att illegala spelautomater är manipulerade – och dessutom går inte vinsten tillbaka till samhället.

Även om Vegas inte får vara avgörande för verksamheters fortlevnad, är det tyvärr så verkligheten ser ut. Krogarna har blivit spelberoende; utan Vegas-maskinerna går inte verksamheter runt. Vegas-maskinerna är dessutom placerade i restauranger med alkoholtillstånd, och för att öka spelandet sänker restauranger sina marginaler på alkoholen. När människor dricker mer tenderar de också att spela allt mer – vilket är positivt för restaurangens verksamhet.

Vegas